Jon Aune

Senior HMS rådgiver / daglig leder

Jon Aune er utdannet siviløkonom. Har videreutdannelse innen endring / omstilling, prestasjonskulturer og juridiske områder. Har betydelig toppledererfaring. Er mentor for top- og mellomledere. Har en betydelig kompetanse innen organisasjonsutvikling, ledelse og endrings- prosesser. Han har deltatt i utviklingen av metoder for videreutvikling av organisasjonsenheter og medarbeidere. Aune har mange års erfaring innen bedriftshelse og er daglig leder i ANT. Er utdannet ved Handelshøyskolen BI, Stockholm School Economics Executive Education, Arbeidsrett, juridisk ABC. Er kursholder innen HMS.