Systemarbeid

ANT kan bistå med rådgivning både på strategisk nivå og i utførelsen av praktisk systematisk HMS-arbeid. Vi har særlig fokus på å bidra til et effektivt HMS-arbeid. Med dette mener vi å ha fokus på de viktige problemstillingene, gjennom bruk av effektive metoder som reduserer risiko og fremmer helse. Lov og forskriftskrav må oppfylles. Vår erfaring er at HMS-arbeidet i en del virksomheter kan preges av tradisjon og formalisme og at dette ikke bidrar i tilstrekkelig grad til risikoreduksjon og bedre helsetilstand. Som eksterne uavhengige rådgivere vil vi kunne bringe inn nye perspektiv i det forebyggende arbeidet. Et effektivt, systematisk arbeid bidrar til at HMS-utfordringer løses og en unngår at viktige saker blir «gjengangere».

• Bistand utarbeidelse av HMS system
• Bistand utarbeidelse av KHMS system
• Bistand utarbeidelse av IK-Mat system
• Bistand utarbeidelse av IK-alkohol system
• Revisjon av HMS system
• Bistand bedriftsulykke
• HMS kartlegging
• Digital HMS kartlegging
• Risikostyringsprosess
• Vernerunde
• Digital HMS (interaktivt HMS system)