Innovasjon

Med våre innovative tjenester, kan man kostnadseffektivisere HMS arbeidet og tjenesteleveransen.

• Interaktiv digitalt HMS system
• Digitale arbeidsmiljøkartlegginger
• E-læringskurs
• Skreddersydde e-læringskurs / mikrokurs
• Mentometerkartlegging