Samarbeid med Trygg1

Norges ledende kjede av landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring

Vi har nå inngått samarbeidsavtale med Trygg1, en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med til sammen 390 medarbeidere med ulike fagprofesjoner. Kjeden betjener ulike bransjer og virksomheter med over 300.000 arbeidstakere, har kriseassistanse 24/7/365.

Trygg1 har spisskompetanse innen systematisk HMS, arbeidsmedisin, sykefravær, ergonomi, yrkeshygiene, psykososialt arbeidsmiljø, rus- og avhengighetsproblematikk, krisehåndtering, livsstil og forebyggende helse. Gå gjerne inn på Trygg1 sine hjemmesider for ytterligere informasjon. www.trygg1.no

Vi ser frem til et godt samarbeid.