Røntgen

Denne siden er under bearbeidelse. l disse tider med pandemi blir dessverre åpning av ANT Røntgen utsatt.  Ny informasjon kommer 1. Juli. Ved eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt på tel: 90167789.