Risikostyring

Leka kommune ønsker å styrke sin allerede gode kunnskap om risiko i egen virksomhet, og de har valgt å benytte vår ekspertise på dette området. Det har blitt igangsatt risikostyringsprosesser i alle avdelinger i kommunen og prosessene involverer ledere, verneombud, tillitsvalgte og ansatte.

ANT HMS & Bedriftshelse AS har blitt møtt av en blid og engasjert gjeng, og kommunen har gitt tilbakemelding om at rådgivningen har vært svært nyttig.

Vi ønsker dem lykke til i det videre arbeidet og vi vil følge opp i tiden som kommer.

På bildet ser dere Silje Moe Ramstad som leder an.