Risiko i høysete

Vi ser at risikostyring og risikoledelse bare blir mer og mer aktuelt. ANT har nå fire akkrediterte sertifiserte risk managere som kan bistå med verktøy, kompetanse, erfaringsutveksling og gjennomføring. Risikostyringen skal være selve grunnmuren i HMS arbeidet.