HMS – ARBEIDSMILJØ FOR NYTILSATTE I LEVANGER KOMMUNE

En kort innføring i kommunens systematiske arbeid med Helse – Miljø – Sikkerhet.

I Levanger kommune har vi laget et kort innføringskurs i HMS arbeidet. Målet med kurset er at du skal forstå hvor viktig det er å tenke på HMS både for deg selv og de du yter tjenester overfor. I tillegg til dette kurset, blir det laget et mer utfyllende nettkurs for ledere og verneombud

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om å redusere risiko for farer og

ulykker og at vi retter søkelyset mot de positive og helsefremmende

faktorer i arbeidsmiljøet.

NB:

Du skal være like frisk når du forlater jobben, som når du kom på jobb.