Krav arbeid covid-19

Vi ønsker å minne dere på kravene som stilles til virksomheter angående covid-19.

Arbeidstilsynet vil på hvert tilsyn etterspørre hva virksomheter har gjort.

FØLGENDE KRAV STILLES:

  • Alle virksomheter skal kartlegge farer og problemer og vurdere risikoforholdene i virksomheten knyttet til corona. Dette innebærer at virksomheten skal kunne vise til dokumentert kartlegging av risikoområder og risikovurdering av disse. Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på
  • bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse
  • På bakgrunn av risikovurderer skal virksomheten utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Dette innebærer at virksomheten skal vise til dokumentert plan med tiltak, og dokumentere hvilke tiltak som er gjennomført, og hva som er planlagt. Arbeidstilsynet spør som regel etter siste risikovurdering – ettersom krav/anbefalinger og smittesituasjon endres må risikovurdering revideres. Virksomheten må kunne vise til at tiltak er iverksatt.
  • Virksomheten må så kunne vise til at alle arbeidstakerne har fått informasjon om covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet, og hvordan denne informasjonen er gitt.
  • I tillegg må virksomheten sørge for at alle arbeidstakere er informert om de tiltakene dere har iverksatt for å forebygge smitte, og sørge for at informasjonen om covid er gitt på et språk som arbeidstakerne forstår.
  • Virksomheten må utarbeide gode rutiner/prosedyrer for smittevern på arbeidsplass, og sørge for at arbeidstakerne er kjent med disse.

Hvis det er aktuelt hos dere;

  • Virksomheten må legge til rette for at arbeidstakerne kan medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Virksomheten må kunne vise til hvordan verneombud/ansatte representant har medvirket ved utarbeiding av overstående.

Vi bistår dere gjerne i dette arbeidet, og har maler dersom det skulle trengs. Ta kontakt for bistand.

post@ant.no
Tlf. 40 00 90 30

Les mer på arbeidstilsynets sider:
Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet
Koronavirus og forebyggende smitteverntiltak på arbeidsplassen