Influensavaksine

Høsten er her, og med den kommer årets vaksine mot sesonginfluensa. Man vet ikke sikkert hvordan influensasesongen 2021/22 vil arte seg, men Folkehelseinstituttet har vurdert at årets sesong kan blir alvorligere enn tidligere. Dette begrunnes med at forekomst av influensa har vært lav de siste sesonger, og dette kan ha gitt dårligere immunitet mot sykdommen i befolkningen. Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i løpet av oktober/november, senest desember. Full beskyttelse oppnås etter én til to uker.

Folkehelseinstituttet anbefaler at risikogrupper vaksinerer seg, samt de som omgås personer som ikke like lett vil tåle influensasykdom. Selv om influensavaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte hos alle, kan forløpet av sykdommen bli mer kortvarig og mildere når man er vaksinert. Nær en million mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner til influensasykdom. Noen opplever å få varig svekket helse som følge. Noen opplever å få varig svekket helse som følge av sykdommen.

KORT OM INFLUENSAVAKSINE: Influensavirus endrer seg hele tiden. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år. Effekten av vaksinen avtar over tid. FHI anbefaler derfor at vaksinen tas årlig. Influensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett sykdomsfølelse og feber (sjeldent), samt ømhet der vaksinen er satt

Smittevern ved vaksinering: Helsemyndighetenes anbefalinger om smittevern vil være førende for smitteverntiltak ved vaksinering, slik som eventuelle anbefalinger om avstand ventesoner, bruk av munnbind etc.

Vaksinetilbud

Pris per person: 450,- (Inklusive konsultasjon, smitteverntiltak og registrering SYSVAK)

Tillegg for vaksinering ute på bedrift:

Oppmøte per lokasjon kr 3000,-. Det faktureres for antall bestilte vaksiner.

Bedriften må ha ventesoner store nok til å ivareta smittevern med 1 meters avstand.

Bestilling: helene@ant.no, MERK bestilling med «Influensvaksinering».

Siste frist for bestilling er 1.Oktober 2021.

NB! Husk å oppgi antall ansatte stk. og eksakt oppmøteadresse v/bestilling.