IA-avtalen – hele arbeidslivet inkluderes

Avtalen om inkluderende arbeidsliv som skal gjelde fra 1. januar 2019 til 31.desember 2022 vil omfatte hele det norske arbeidslivet. Dette innebærer at alle virksomheter kan benytte seg av NAV Arbeidslivssenter, og i tillegg velge å benytte seg av utvidet egenmelding. Avtalen retter fokus på forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid, samt kartlegging, drøfting og kompetanseheving i virksomhetene.

ANT har god erfaring med å samarbeide med NAV Arbeidslivssenter, både helsefremmende, forebyggende og ved fraværsoppfølging.

Ledelse, verneombud og tillitsvalgt er sentrale i det forebyggende arbeidet. Vår oppgave som bedriftshelsetjeneste vil være å gi disse partene og ansatte den opplæringen de trenger, deres kunnskap og kompetanse vil være avgjørende for resultatoppnåelse i den enkelte virksomhet. ANT har stort fokus på arbeidsmiljø og ønsker å være proaktive fremfor å være reaktive.