Hva er arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljøet

  • er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger
  • påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater

(Arbeidstilsynet)

Det er viktig at virksomheten kjenner til de viktigste arbeidsmiljøfaktorene slik at ledere, verneombud, tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker kan bidra til mer systematisk og målrettet arbeidsmiljøarbeid. Gjennom et godt systematisk arbeid med kartlegging og risikovurdering av faktorer i arbeidsmiljøet kan virksomheten jobbe med alle deler av arbeidsmiljøet, og slik sørge for kontinuerlig forbedring av disse og positive resultater for virksomheten.

Bedriftshelsetjenesten har en viktig rolle inn i virksomhetenes systematiske arbeidsmiljøarbeid. BHT bidrar inn i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, som rådgiver og støttespiller for virksomhetene. I tillegg kan vi som bedriftshelsetjeneste bistå i det helsefremmende og reparerende arbeidsmiljøarbeidet ved behov.

Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter ligger til grunn i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Formålet er å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Primærforebygging er nedfelt i Arbeidsmiljøloven og handler om å fjerne eller begrense faktorer som er årsak helseutfordringer. Tiltakene tar utgangspunkt i konkret kunnskap om kjente risikofaktorer.

Trenger din virksomhet bistand til å arbeide med arbeidsmiljøet? Ta kontakt med oss i dag, [email protected], tlf.40009030

Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell gir et godt bilde på arbeidsmiljø og hvilke krav som foreligger.