Hjemmekontor

Mange av dere opplever å ha hjemmekontor i denne perioden. Vi har samlet litt informasjon og tips.

Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem § 1 andre ledd sier at forskriften ikke gjelder for hjemmearbeid som er kortvarig eller tilfeldig. Derfor gjelder altså ikke denne forskriften for de aller fleste hjemmekontor som skyldes koronasituasjonen.

Arbeidsmiljøregelverket for øvrig gjelder likevel, uansett arbeidssted. Det betyr at arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er fullt forsvarlig. Det betyr også at arbeidsgiver bør gjøre det som må til for at arbeidet ikke skal føre til plager, skader og sykdom.

Dette bør arbeidsgiver gjøre for arbeidstakere med midlertidig hjemmekontor:

  • Hold kontakt med arbeidstakerne og snakk med dem jevnlig. Spør hva de trenger i arbeidshverdagen.
  • Sørg for at de har mulighet for en ergonomisk best mulig arbeidsplass, med for eksempel regulerbar arbeidsstol, god belysning og stor nok og regulerbar dataskjerm. Se sjekkliste for arbeid ved dataskjerm.   
  • Finn og avtal digitale løsninger som lar arbeidstakerne holde god kontakt med hverandre. Eksempler på digitale kanaler for video er Skype, Teams og FaceTime.
  • Oppfordre de ansatte til å ta pauser og til å variere arbeidsstillingen, for eksempel ved å variere bruk av arbeidsbord og stoler. Dette er det desidert viktigste tiltaket for god ergonomi!
  • Se ellers illustrasjon under for anbefalt sittestilling og innstillinger:

Hva kan du gjøre?