FLÅTTVAKSINE

Trenger du og dine ansatte Flåttvaksine? Dette er noe ANT kan bistå med.

Flåttsesongen varer fra april til november, men er vinteren mild og uten snø kan en også risikere flåttbitt.

Vaksinen som tilbyes i dag er TBE-Vaksine. TBE-Vaksine i yrkessammenheng tilbys de som jobber utendørs i geografisk utsatte områder. Denne beskytter deg mot Skogflåttencefalitt, en sykdom det ikke finnes behandling for. Det er svært viktig å beskytte seg mot denne sykdommen i form av vaksine.

Borreliose, er den mest kjente sykdommen flått kan forårsake, denne finnes det ikke vaksine mot, men er en sykdom som kan behandles.

TBE-Vaksine består av 3 injeksjoner , som settes med intervall:

Den første dosen bør gis før sesongstart. En kan bruke vinterhalvåret på vaksineringen. Det går 1-2 måneder mellom de to første injeksjonene og 3 dose gis etter 5-12 mnd. Deretter settes en vedlikeholdsdose hvert 3 år.

Har du spørsmål som gjelder flåttvaksine eller ønsker å gi dette tilbudet i din bedrift?

Indre Namdal: Marte@ant.no

Ytre Namdal: Silje@ant.no

Innherred: Helene@ant.no

Informasjon om skogflåttvaksine FHI.