Siri Grindvik

HMS rådgiver / ergoterapeut

Siri Grindvik er utdannet Ergoterapeut og er sertifisert innen kartleggingsverktøyet VIP24, og bistår med riktig avklaring av ansatte som står i fare for sykmelding.