Silje Dahl Bjørgvik

Jobbspesialist og pedagog

Silje er utdannet førskolelærer med videreutdanning i veiledningspedagogikk. Hun har flere års erfaring med arbeidsinkludering. Hun er sertifisert Vip24 instruktør og ansvarlig for å sertifisere andre veiledere i bedriften. Silje er spesielt dyktig til å komme i kontakt med mennesker i ulike situasjoner, skape en god relasjon og motivere menneskene som hun møter.