Sigve Næss Rolland

Fysioterapeut

Sigve er utdannet fysioterapeut ved NTNU og har i tillegg bachelorgrad i samfunns- og idrettsvitenskap. Han har kunnskap om forebyggende arbeidsstillinger og teknikk, samt forebygging og behandling av rygg, nakke og skuldre. Sigve er opptatt av at pasientene skal få frem sine ressurser og ønsker å gi veiledning hvordan de skal bruke dette i hverdagen, både som forebyggende og behandlende tiltak.