Monica Lin Wærnes

Jobbspesialist og veileder

Monica har bred yrkeserfaring innen relasjonsbygging og tillitsskapende arbeid med mennesker. Hun har jobbet med arbeidsinkludering siden 2016, og kan vise til gode resultater. Hun er dyktig til å lede og motivere mennesker til å ha fokus på måloppnåelse gjennom nøyaktig grunnarbeid. Hun bidrar med gode verktøy gjennom karriereveiledning for den enkelte gjennom egen erfaring fra ansettelsesprosessen, samt kurs og kompetanseutvikling i personalsammenheng.