Julianne Valseth Lian

HMS Rådgiver / markedskonsulent

Julianne Valseth har master innen voksnes læring, samt en bachelor i sosiologi. Hun har kompetanse innen blant annet teamarbeid, motivasjon i organisasjoner, endring og utvikling, samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, kunnskapsdeling, voksenopplæringspolitikk, design av læringsituasjoner og kurs, organisasjonskultur, kompetanseutvikling med mer.