John Skjesol

Systemadministrator

John Skjesol er utdannet innen IT med systemering og programmering som spesialfelt.
Har i tillegg til systemutviklingsjobber drevet egen virksomhet i 16 år.
Han er også benyttet aktivt i styreverv og undervisningsoppdrag.