Marita Rokne

HMS rådgiver / sykepleier

Marita Rokne er utdannet sykepleier og medisinsk sekretær. Har i tillegg en master i helsevitenskap med utdypning innen blant annet arbeidshelse og arbeidsmiljø, med fokus på hvilke faktorer som fremmer psykisk helse og engasjement hos ansatte, NAV-reformen, New Public Management, problemstillinger i forhold til utøvelse av sosialt arbeid med mer. Marita har Instruktørkurs fra Norsk Grunnkurs Førstehjelp for voksne og barn.