Cathrine Berglund

HMS rådgiver / idrettspedagog

Cathrine Berglund er utdannet idrettspedagog med videreutdanning i ernæring og folkehelse. Hun innehar kompetanse innenfor fysisk aktivitet og nøkkelferdigheter innen motivasjon. Har videreutdanning innen offentlig økonomi og ledelse. Er utdannet ved bl.a. Nord Universitet.