Sykefravær – Ekspertbistand i enkeltsaker

Vi i ANT har aktuelt personell som kommer inn under forskrift om tilskudd til ekspertbistand! Vi har også flere jobbspesialister som jobber med arbeidsavklaring.

Målet er at sykefraværet i Norge skal ned 10%.

Kravet for bistand er at sykefraværet er legemeldt, langt og/eller gjentakende.

Ta kontakt med oss i dag!

NRK. (2019, 03.10). Regjeringen innfører ekspertordning for å få ned sykefraværet. Hentet fra https://www.nrk.no/norge/regjeringen-innforer-ekspertordning-for-a-fa-ned-sykefravaeret-1.14726808