ANT Tipser!

Gratis seminar om risikovurdering av farlige stoffer.

Arbeidstilsynet tilbyr nå gratis seminar om risikovurdering av farlige stoffer. Dette er aktuelt for arbeidsgivere og arbeidstakere på verksteder, industrier, laboratorier, renhold m.fl.. Vi anbefaler våre medlemmer å delta!

Påmelding Stjørdal:
https://arbeidstilsynet.pameldingssystem.no/farligestoffer-trondheim

Flere arbeidstakere utsettes for stoffer som kan være helseskadelige. Det er viktig at disse håndteres riktig, og at virksomhetene kartlegger og vurderer risikoen for bruk av disse.