HMS kurs for ledere Rørvik

HMS kurs for leder er samkjørt med oppstart av 40 timers grunnkurset for verneombud. Kurset går over 2 dager. Bedriftens eget HMS dokumentasjon vil være en rød tråd under hele kurset. Målet med kurset er at dere skal bli motivert og engasjert! Vi vil komme med råd til å forenkle HMS systemet, redusere sykefravær og øke nærvær. Vi skal motivere til et aktivt HMS arbeid i bedriften.

Pris: 3750,-

Tidspunkt

17. september -

18. september -

Påmelding

123