Gratis norskkurs Rørvik

Vi ser et stort behov for norskopplæring blant utenlandske arbeidstakere, dette er blant annet viktig for forståelsen av bedriftens HMS-rutiner.

Vi ønsker i samarbeid med Prios Kompetanse å tilby gratis 50 timers norskkurs for utenlandske arbeidstakere i våre medlemsbedrifter.

Kurset egner seg for ansatte som har lite norskkunnskap.

 

Kursstart januar 2020.

Det legges opp til en dag i uka, kl. 18:00 – 20:30.

Kurset er gratis, men deltakerne må kjøpe ei norskbok til kr 300,- (fås på kurset).

Det serveres kaffe og te på kurset.

 

Det er begrenset med plasser, så vi tar forbehold om at det blir fullt.

 

Påmelding: nederst på siden

Spørsmål: [email protected]

Sted og dato: kommer

Pris: ,-

Tidspunkt

Påmelding

123