40 timers grunnkurs arbeidsmiljø Rørvik

40 timers grunnkurset for verneombud går over 5 dager, herav 2 dager arbeid i egen bedrift. Bedriftens eget HMS dokumentasjon vil være en rød tråd under hele kurset. Målet med kurset er at dere skal bli motivert og engasjert! Vi vil komme med råd til å forenkle HMS systemet, redusere sykefravær og øke nærvær. Vi skal motivere til et aktivt HMS arbeid i bedriften.

Pris: 5750,-

Tidspunkt

17. september -

18. september -

16. oktober -

Påmelding

123