AktiMed AktiMed

Tjenestemeny

Ergonomi

Ergonomi

Generell

Tjeneste Utvidet informasjon
Rådgivning Ergonomisk rådgivning ved tilrettelegging/nye arbeidsoppgaver
Ergonomisk kartlegging Kartlegging av områder som risikovurderes
Ergonomisk risikovurdering Risikovurdering ergonomiske utfordringer. Inkl. omfattende rapport
Ergonomisk veiledning Gjennomgang av flere arbeidsplasser med individuell veiledning og tilrettelegging. Individuell og felles rapport i etterkant.

Individrettet

Tjeneste Utvidet informasjon
Arbeidsplassvurdering Arbeidsplassvurdering med funksjonsvurdering. Inkludert rapport.
Fysisk funksjonsvurdering Vurdering av hvilke arbeidsoppgaver som kan utføres
Måling av helkroppsvibrasjon Inkluderer instrumentleie, gjennomføring og rapport (pr. pers.)
Måling av hånd - arm vibrasjon Inkluderer instrumentleie, gjennomføring og rapport (pr. pers.)
Rådgiving Ergonomisk rådgivning byggeprosess / råd ved innkjøp

Undervisning 

Tjeneste Utvidet informasjon
Opplæring i løft- og forflytningsteknikk 2 timer undervisning. Inkludert for- og etterarbeid.  
Undervisning i ergonomi 2 timer tilpasset undervisning. Inkluderer for- og etterarbeid.
Anatomi og sykdomslære 2 timer undervisning. Inkludert for- og etterarbeid.
Fysisk aktivitet 2 timer undervisning. Inkludert for- og etterarbeid.
Sykefravær relatert til muskel- og skjelettlidelser 2 timer undervisning. Inkludert for- og etterarbeid.
Tilpassede kurs 1-2 timers kurs etter oppdragsgivers ønske og mandat
Arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin

Generell

Tjeneste Utvidet informasjon
Helsekontakt Helsekontakt f.eks. nyansatte, nattearbeidende og gravide. Tid inkludert for- og etterarbeid. Evt. undersøkelser kommer i tillegg.
Vaksinering Prisen inkluderer gjennomføring, journalføring og registrering i SYSVAK.
Lovpålagt helsekontroll Målrettet selektiv helsekontroll. Gjelder bl.a. eksponering for røyk, asbest, farlige kjemikalier og kloakk. For- og etterarbeid, samt bekreftelse inngår i tidsbruken. Attester kan utstedes innenfor ulike områder etter avtale. Evt. undersøkelser kommer i tillegg.
Undersøkelser Audiometri inkludert rapportering/bekreftelse.
Spirometri inkludert rapportering/bekreftelse.
Resultat gjennomgås av audiograf (audiometri) og bedriftslege (spirometri)

Medisinsk konsultasjon og veiledning

 

Veilede til rett hjelpeinstans i helsevesenet, vurdere helserisiko i forhold til arbeid, vurdere helseeffekter av spesifikke yrkeseksponeringer, gi råd i konkrete arbeidsmedisinske spørsmål, avdekke mistenkt yrkessykdom/yrkesskade, følge opp personer med yrkessykdom / yrkesskade, gi råd i sykefraværsspørsmål, gi råd ved bedriftsintern tilrettelegging/attføring, bidra til avklaring av arbeidsevnen, gjennomføre arbeidsevnevurdering etc.
Oppfølging sykmeldte BHT kan bistå i forhold til oppfølging av sykmeldte og delta i dialogmøter/oppfølgingsmøter, også der ansatte står i fare for å bli sykmeldt.

Undervisning

Tjeneste Utvidet informasjon
Oppfølging av sykmeldte 1 timers kurs. Pris inkluderer for- og etterarbeid + materiell.
Førstehjelpskurs 2 timers kurs – livreddende førstehjelp
3 timers kurs – livreddende førstehjelp med tilleggs tema, f.eks hjertestarter, ulike sykdommer/skader. Pris inkluderer for- og etterarbeid.
Tilpassede kurs og foredrag 1-2 timers kurs etter oppdragsgivers ønske og mandat
Yrksehygiene

Yrkeshygiene

Måling

Tjeneste Utvidet informasjon
Kartlegging/risikoanalyse Kartlegge og bestemme riktig omfang av oppdraget
Akustikk Utføre akustikk/gjenklang/frekvensanalyse
Lydmåling Lydmåling med dosimeter
Støykart Utarbeide et støykart/områdemåling
Lysmåling Måling av lysstyrke (LUX)

Arbeidsmiljømålinger

Tjeneste Utvidet informasjon
Kartlegging/risikoanalyse Kartlegge og bestemme riktig omfang av oppdraget
Klimalogging Gjennomføre måling av CO ‚, RH % og temp °C
Ventilasjonsmålinger Hastighet, mengde og hastighet ved operatør ref. AT 444
Støvmåling Foreta en støvmåling, ref. AT 450
Måling gass/ røykgass Gjennomføre måling av røykgass, ref. AT 450
Trykksatt pusteluft Testing av luftkvalitet; H ‚O, CO, CO ‚, Oil.

Biologi

Tjeneste Utvidet informasjon
Soppsporemåling Gjennomføre en soppsporemåling
Radonmåling Måling med sporfilm. Antall sporfilmer avhengig av antall rom og størrelse på disse

Kjemikalier

Tjeneste Utvidet informasjon
Kartlegging Kartlegging/registrering
Risikoanalyse Risikoanalyse av kjemikalier
Stoffkartotek Bistand utarbeidelse av stoffkartotek

Undervisning

Tjeneste Utvidet informasjon
Kjemisk helsefare 2 timers kurs. Pris inkluderer for- og etterarbeid + materiell
Støy og støyproblematikk 2 timers kurs. Pris inkluderer for- og etterarbeid + materiell

Annet

Tjeneste Utvidet informasjon
Risikoanalyse Utføre en risikoanalyse relatert til aktuelle fag
Forespørsler Behandling av særskilte forespørsler
Deltakelse prosjektgrupper

Være medlem i prosjektgrupper

 

Organisatorisk og psykososialt

Organisatorisk og psykososialt

Kartlegging

Tjeneste Utvidet informasjon
Arbeidsmiljøkartlegging Generell kartlegging av arbeidsmiljøet. 30 min samtale alle ansatte -inkludert rapport/for- og etterarbeid
Faktaundersøkelse Nøytral undersøkelse ved påstand om alvorlige brudd, varsel om trakassering etc.
Støttefunksjon Støttefunksjon for personer på AKAN-kontrakt, eller andre utfordringer

Individuell oppfølging

Tjeneste Utvidet informasjon
Veiledning/coaching/rådgiving Ønsket samtale for forbedring av seg selv, eller for å få hjelp til å ønske endring for seg selv i problemstillinger
Konflikthåndtering Bistand ved konflikter, kontradiksjonsprinsipp og bedriftens egen rutine følges
Støttefunksjon Støttefunksjon for personer på AKAN-kontrakt, eller andre utfordringer

Prosessbistand

Tjeneste Utvidet informasjon
Endring / omstilling Prosessbistand i endring og omstilling
Teambygging Teambygging prosess
LØFT-metode Måling av medarbeidertilfredshet i grupper, prosess mot ønsket endring, gruppearbeid i prosess

Avhengighetsproblematikk

Tjeneste Utvidet informasjon
Bistand Bistand ved utarbeidelse av AKAN retningslinjer
AKAN utvalg Representere i AKAN utvalg

Kurs / foredrag

Tjeneste Utvidet informasjon
Helsefremmende arbeidsmiljø 2 timers kurs inkludert materiell, for- og etterarbeid.  
Kommunikasjon 2 timers kurs inkludert materiell, for- og etterarbeid.
Forebygging av konflikter 2 timers kurs inkludert materiell, for- og etterarbeid.
Forebygging av vold og trusler 2 timers kurs inkludert materiell, for- og etterarbeid.
Forebygging av stress og stressmestring 2 timers kurs inkludert materiell, for- og etterarbeid.
Endring og omstilling 2 timers kurs inkludert materiell, for- og etterarbeid.
Arbeidsmiljøloven i praksis, arbeidsgivers og arbeidstakers plikter 2 timers kurs inkludert materiell, for- og etterarbeid.
Tilpassede kurs 1-2 timers kurs etter oppdragsgivers ønske og mandat

 

Systemarbeid

Systemarbeid

Bistand

Tjeneste Utvidet informasjon
Systemstruktur Bistand til systemstruktur HMS
Utarbeidelse HMS målsetting Tilpasset HMS målsetting med aktuelle tiltak
Ansvarsfordeling innen HMS Bistand utarbeidelse av rolledokumenter / ansvarskart
Risikovurdering Bistand risikovurdering av arbeidsoperasjoner
ROS analyse Bistand risiko- og sårbarhetsanalyse
Utarbeidelse av prosedyrer ANT har flere hundre HMS prosedyrer. Bistand til skreddersøm
Utarbeidelse av HMS plan Utarbeidelse av plan for HMS arbeidet
Utarbeidelse av sjekklister/vernerunder Utarbeidelse av sjekklister/vernerunder på bakgrunn av ønsker/behov
Utarbeidelse av avvikssystem Utarbeidelse av avvikssystem på bakgrunn av ønsker/behov

System

Tjeneste Utvidet informasjon
HMS dokumentasjon Bistår med utarbeidelse av et minimumssystem. Leveres elektronisk og i permform.
Digital HMS Interaktivt digitalt HMS system. Varsler via SMS, lesekrav på prosedyrer ++. Bistand til utarbeidelse av system må bestilles av ANT.
Sjekklister Digitale sjekklister (interaktiv)
Avvikssystem Digitalt avvikssystem (interaktivt)

Undervisning

Tjeneste Utvidet informasjon
40 timers grunnkurs arbeidsmiljø Åpent kurs. Kurset går over tre dager og inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffe.
Lederkurs Åpent kurs. Kurset går over 1 dag og inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffe.

 

Tilleggstjenester

Tilleggstjenester

HMS kurs

Tjeneste Utvidet informasjon
Bedriftsinternt HMS kurs for leder HMS kurs for leder 1 dag internt i bedriften (tilpasset)
Bedriftsinternt 40 timers grunnkurs Grunnkurs arbeidsmiljø 3 dager internt i bedriften (tilpasset)

Livsstil

Tjeneste Utvidet informasjon
HPT: Helse Profil Test Pris inkluderer gjennomføring, forbruksmateriell, felles rapport til bedriften og individuell rapport til den enkelte.
Livsstilsråd/bevisstgjøring Trening / Kosthold

Organisatorisk arbeidsmiljø

Tjeneste Utvidet informasjon
Faktaundersøkelse Nøytral undersøkelse ved klage og varsel, påstand mot påstand
Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling og utviklingsprosesser
Lederutvikling Lederutvikling
Bistand etiske retningslinjer Bistand etiske retningslinjer
Bistand arbeidsmiljøprosesser Bistand arbeidsmiljøprosesser

Interaktive presentasjoner

Tjeneste Utvidet informasjon
Mentometerkartlegging Interaktive presentasjoner med bruk av trådløse mentometer-knapper. Resultat fra spørsmål kommer rett inn i presentasjonen. Pris inkluderer programmering, forberedelse, rapport og 2 timer presentasjon.