AktiMed AktiMed

Våre medarbeidere

 

Navn:
Rune Holmlimo
Telefon
93454545
Senior HMS Rådgiver og
Markeds- og strategiansvarlig
Epost
rune@ant.no
Har jobbet som HMS rådgiver i 20 år og har de siste 13 årene bistått over 700 foretak med HMS dokumentasjon. Her kan nevnes firma som Microsoft Norge as, Oslo vann- og avløpsetat og Redningsselskapet. Han er en av grunnleggerne av ANT Nord – Trøndelag AS og har holdt HMS relaterte kurs for over flere hundre foretak. Han er blant annet grunnlegger av dataverktøyet Digital HMS.
Navn:
Håvard Solhaug
Telefon
40009030
HMS Rådgiver og
Lege
Epost
post@ant.no 
Han har jobbet som lege i 10 år. Han er spesialist i allmennmedisin med 3,5 års erfaring fra indremedisinsk avdeling.
Navn:
Frank Viken
Telefon
95705679
HMS Rådgiver og
Fagansvarlig yrkeshygiene
Epost
frank@ant.no
Har arbeidet med HMS siden 1993 som HMS verneleder, yrkeshygieniker, avdelingsleder, kursleder. Er utdannet innen Personalutvikling og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer, Kvalitetssikring og Kvalitetsledelse ved Høgskolen i Nord Trøndelag, HMS verneingeniør fra Teknologisk Institutt og Høgskolen i Haugesund, kvalitetsleder, kvalitetsrevisor og EOQ Quality System Manager ved QMA.
Navn:
Morten Skjesol
Telefon
90167789
HMS Rådgiver og
Fagansvarlig ergonomi
Epost
morten@ant.no
Har 15 års erfaring som bedriftsfysioterapeut, med godkjenning fra NAV om å gjennomføre arbeidsplassvurderinger. Han er en anerkjent fysioterapeut med erfaring fra sykkellandslaget, hopplandslaget og skilandslaget i langrenn. Han er også medansvarlig for ryggprosjektet i samarbeid med Norges skiforbund
Navn:
Kari Engen
Telefon
95803701
HMS Rådgiver og
Fagansvarlig psykos. arbeidsmiljø
Epost
kari@ant.no
Har arbeidet i bedriftshelsetjenesten fra 96. Hun har jobbet med kvalitetssystemer fra 89 og med internkontrollsystem fra 91. Engen er utdannet coach, og har videreutdanning innen tverrfaglig rehabilitering og forebygging, veiledningspedagogikk og saksgang. Engen er sertifisert faktaundersøker fra Arbeidsmiljøspesialistene. Hun har vært daglig leder i bedriftshelsetjeneste i 17 år, og er kjent foredragsholder. 
Navn:
Siv Renate Karlsen
Telefon
93440303
HMS Rådgiver og
Bedriftssykepleier
Epost
siv@ant.no
Har jobbet som sykepleier i 18 år. Hun er godkjent instruktør i Norsk grunnkurs i førstehjelp og Norsk grunnkurs i førstehjelp for barn i henhold til retningslinjer fra Norsk førstehjelpsråd. Hun er også instruktør i Norsk grunnkurs i DHLR (bruk av hjertestarter). 3 års erfaring fra bedriftshelsetjeneste.
Navn:
Sandra Rian
Telefon
45863246
HMS Rådgiver og
HMS verneingeniør
Epost
sandra@ant.no
Har jobbet i BHT siden 2010. Har tatt HMS verneingeniørutdanning ved teknologisk institutt. Har grunnutdanning som vernepleierutdannelsen fra høgskolen i Nord Trøndelag. Snakker flytende nederlandsk.
Navn:
Hildegun Gjertsås
Telefon
95023414
HMS Rådgiver og
Audiograf
Epost
hildegun@ant.no
Har jobbet som HMS-rådgiver/audiograf i 7 år. Før det har hun jobbet som audiograf i 3 år, både ved offentlige og private ØNH-praksiser. Har i dag, sammen med bedriftslege, fagansvar for hørselskontroller, og jobber i tillegg mye med blant annet støy og støymålinger.
Navn:
Tove Sveberg
Telefon
93440858
HMS Rådgiver og
Bedriftssykepleier
Epost
tove@ant.no
Har, i tillegg til sykepleierutdanningen, kurs innen Tverrfaglig rehabilitering og forebyggende helsearbeid, Aromaterapi / massasje, Helse og kultur, ISO - sertifisering, samt HMS - kurs for ledere. Hun er har fullført 50 % av NTNUs studie innen yrkeshygiene, som omhandler følgende fem kurs. Jobbet 10 år i BHT.
Navn:
Kim Eivind Aas Alme
Telefon
99019322
HMS Rådgiver og
Bedriftsfysioterapeut
Epost
kim@ant.no
Ble utdannet fysioterapeut ved HIST i Trondheim i 2009. Har nå jobbet i ANT Levanger i to og et halvt år som bedriftsfysioterapeut og har godkjenning fra NAV til å gjennomføre arbeidsplassvurderinger. Har tidligere erfaring fra både kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten, da med særlig fokus på rehabilitering og hjerte/lungefysioterapi.
Navn:
Siri Grindvik
Telefon
47635490
HMS Rådgiver og
Bedriftsergoterapeut
Epost
siri@ant.no
Er utdannet ergoterapeut og har jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 2013. Hun er sertifisert innen kartleggingsverktøyet VIP24, og bistår med riktig avklaring av ansatte som står i fare for sykmelding.
Navn:
Kent Engblom
Telefon
74285050
HMS Rådgiver og
Bedriftsfysioterapeut
Epost
kent@ant.no
Har 10 års erfaring som bedriftsfysioterapeut, med godkjenning fra NAV om å gjennomføre arbeidsplassvurderinger. Mastergrad i fysioterapi ved Umeå Universitet 2005. Spesialist i Helse og miljøarbeid – ergonomi og arbeidshelse MNFF, i tillegg spesialist i Allmenn Fysioterapi MNFF.
Navn:
Gunnar Pettersen
Telefon
93632171
HMS Rådgiver og
Bedriftsfysioterapeut
Epost
gunnar@ant.no
Startet egen BHT i 2004, og har jobbet i BHT i 11 år. Har hatt kurs innen både yrkeshygiene og Ergonomi. Tok i tillegg 45 studiepoeng i HMS ved Høyskolen i Bodø. Er primært fysioterapeut, med driftsavtale i Osen Kommune.
Navn:
Trond Jørstad Larsen
Telefon
48036855
HMS Rådgiver og
Bedriftsfysioterapeut
Epost
trond@ant.no
Har jobbet som bedriftsfysioterapeut i 5 år i ANT Nord-Trøndelag, med godkjenning fra NAV til å gjennomføre arbeidsplassvurderinger. I tillegg til arbeidsplassvurderinger har Trond fokus på ergonomiske kartlegginger og risikovurderinger, samt kurs innen forflytningsteknikk. I tillegg til arbeidet i bedriftshelsetjenesten har han erfaring fra drift av privat praksis på Træn AS.
Navn:
Charlotte B. Hessevik
Telefon
90709884
HMS Rådgiver og
Bedriftsfysioterapeut
Epost
charlotte@ant.no
Har over 10 års erfaring som fysioterapeut, både innen privat og offentlig sektor. Hun har også videreutdanning innen organisasjon og ledelse, folkehelse og holder nå på med master i psykisk helsearbeid.
Navn:
Olga Marie Seem
Telefon
48995082
HMS Rådgiver og
Senior organisasjonsutvikler
Epost
olga@ant.no
Har hatt lederansvar for over 1000 ansatte i Thon-gruppen gjennom 23 år. Utdannet innen økonomi og administrasjon ved BI. NLP Practitioner ved ITS i London, med Ian McDermott og NLP Master-practitioner ved NLP LIFE m/ Paul Mckenna, John La Valle og Richard Bandler Coaching med Norsk Coachakademi.
Navn:
Jon Aune
Telefon
90147161
Senior HMS Rådgiver og
Daglig leder
Epost
jon@ant.no
Har 30 års ledererfaring og har hatt omfattende ansvar i forbindelse med omstillingsprosesser. Han har hatt ansvar for kvalitets- og HMS system i større konsern, og har vært med og utviklet metoder for utvikling av både organisasjonsenheter og medarbeidere. Han har i tillegg metoder som bidrar til et enda bedre arbeidsmiljø og senket "spenningsnivå". I tillegg har han bred erfaring med å bruke dem, mot bl.a. det offentlige. Som leder har han hatt et godt samarbeid med og forhandlinger mot fagforeninger. Han har ledet ledergrupper og vært informasjonsansvarlig ovenfor kunder, medarbeidere og media.
Navn:
John Skjesol
Telefon
90534374
HMS Rådgiver og
Systemadministrator
Epost
john@ant.no
Er utdannet innen IT med systemering og programmering som spesialfelt. Har i tillegg til systemutviklingsjobber drevet egen virksomhet i 16 år med ca 5 årsverk. John er også benyttet aktivt i styreverv og undervisningsoppdrag, blant annet for Norsk Tipping.