AktiMed AktiMed
image

Månelanding i boks

ANT's månelanding 24tm er klart til testing. Over tusen timer er lagt ned.

Skrevet: 03.01.2011

ANT har i samrbeid med MUVS og Totalconsult utarbeidet tidenes mest avanserte metode for oppfølging av ansatte. Levanger kommune, Verdal kommune, Innherred samkommune og Innherred produkter er pilotbedrifter.

Filosofi

Vi skal gi de ansatte samme forutsetninger for å lykkes som en toppidrettsutøver. En toppidrettsutøver får optimal oppfølging for å prestere best mulig, både når han konkurrerer, er skadet eller sykmeldt. Man er opptatt av å se på 24 timers mennesket.

Ansatte er ingen ensartet gruppe, men en rekke enkeltindivider som fortjener optimal og tidlig innsats for å behandle og forebygge helseplager.

Tredelt metode

Del 1) Kompetansebygging

Alle ledere med personalansvar får kurs innen oppfølging av nærvær og fravær i kommunen. I tillegg til fagkompetanse fra AktiMed, presenteres råd og tips fra langtidsfriske og avdelinger med høyt nærvær.

Del 2) Kompetanse

AktiMed har utvidet sin kompetansepark, og har i dag i underkant av 200 fagpersoner i sitt samarbeidsnettverk. I nettverket er både HMS rådgivere, organisasjonsutviklere, bedriftsrådgivere, psykologer, leger, verneingeniører, treningsveiledere, fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer og sykepleiere. Disse er med å sikrer kvaliteten på tjenestene.

Del 3) Programvare

Programvaren er utviklet i samarbeid med AktiMed Nord – Trøndelag AS og MUVS (Datterselskap av Total Consult AS). Det er brukt over 1500 timer i utviklingen. Programvaren er delt i fire:

Oppfølgingssystem: Veileder ledere under oppfølging av alle ansatte og dokumenterer alt som gjøres. Her kan nevnes samtalemaler, automatisk utfylling av offentlige skjema, SMS varsling og direktelink til bedriftshelsetjenesten.

Kartleggingsverktøy: Kartlegging av risiko for fravær og skade, klimamålinger der vi ser på sammenheng mellom opplevelsen av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for langtidsfriske kontra sykemeldte.

Tiltaksbank: Oversikt over aktuelle tiltak, alternative arbeidsplasser, råd og tips fra langtidsfriske og avdelinger med høyt nærvær.

Rapportsystem: Komplett oversikt over alt innen fravær, blant annet hvor i organisasjonen, hvilken yrkesgruppe, fravær knyttet til helg, stillingsprosent, overtidsbruk, friskmeldingsdag, geografisk område etc.