AktiMed AktiMed
image

Flere systemfunksjoner

Vår egen HMS portal, Digital HMS, har nå fått enda flere funksjoner.

Skrevet: 07.12.2010

ANT har i samarbeid med våre IT partnere utarbeidet produktet Digital HMS. Vi har brukt flere tusen timer i utviklingen, og er stolte over å kunne tilby fremtidens HMS verktøy.

Individuelt system
Systemet ligger på internett beskyttet med brukernavn og passord. Alle ansatte er unike brukere med egne brukernavn og passord. Ansatte kan legge inn oversikt over kurs og utdanning, samt ønsker for videreutdanning / skolering. Dette gir bedriftene en god og strukturert oversikt over kompetansenivået i bedriften.

Prosedyrer
Vårt prosedyreoppsett er meget informativt. Du kan risikovurdere, linke til andre dokumenter, se avvik på prosedyren, se oversikt over hvem som har gjennomført opplæring, hvem som har bekreftet å gjort seg kjent med innholdet, oppgaver og utstyr forbundet til prosedyren etc. Prosedyren vises enkelt for leserbrukere, men de med skrivertilgang får ytterligere informasjon ved å trykke på en knapp i menylinjen.

Utstyr
Alt av utstyr kan legges inn og sorteres i kategorier. Det settes opp tidspunkt og ansvarlige for sertifiseringer, service, godkjenninger etc. Aktivitetene blir varslet, og purringer iverksettes dersom aktiviteten ikke gjennomføres. Dersom det registreres et avvik på utstyr, blir det automatisk laget en link til avviket. Det ligger også informasjon om hvem som har fått aktuell opplæring.

Avvik 
Vi har et enkelt og oversiktlig avvikssystem, men det inneholder en rekke funksjoner. Den ansvarlige får en SMS om at avviket må lukkes. Avvik blir synlig på berørte prosedyrer og på aktuell utstyrsbeskrivelser. Et avvik kan ha flere tiltak med forskjellige ansvarlige. Avviket kan ikke lukkes før alle tiltak er utført. Når avviket lukkes, får den som meldte avviket beskjed pr SMS om at avviket er lukket.

Bruk penn og papir
Med vår løsning kan du fortsatt bruke penn og papir. Ingen ny teknologi å lære deg bruken av. Kulepennen du skriver med inneholder en skanner som leser alt som skrives. Alle skjema fylles ut, og det vil automatisk bli registrert i ditt digital HMS. Pennen leverer optiske lesbare data som kan behandles maskinelt. Rapporter som ikke trenger individuell behandling lagres direkte inn i systemet. Statistikk lages fortløpende. Du kan bruke penn og papir til følgende arbeid: Melde avvik, gå vernerunder, fylle ut sjekklister, foreta sikker jobb analyse, fylle ut mannskapsliste, kontakt bedriftshelsetjenesten, skrive referat og sende notater, tegninger, kommentarer og informasjon.

For mer informasjon, gå inn på www.digitalhms.no eller ring ANT på 4000 90 30