AktiMed AktiMed
image

Kurskalender

Høstens kurskalender er lagt ut med mange spennende nyheter.

Skrevet: 25.07.2010

 

hms kurs leder

HMS kurs for leder

Kurset går over en og en halv dag, og inneholder det som kreves i henhold til Arbeidsmiljøloven, samt annen nyttig informasjon om det praktiske HMS arbeidet i bedriften. Kurset er samkjørt med Grunnkurs Arbeidsmiljø. 

 • 20. og 21. september på dagtid
 • Pris for medlemmer 3.250,-
 • Pris for ikke medlemmer 3.950,-
grunnkurs aml

Grunnkurs Arbeidsmiljø

Kurset går over tre dager, og er praktisk inndelt med egenoppgaver, gruppeoppgaver og egenarbeid i bedrift. Arbeidsmiljøloven krever at alle verneombud og deltakere i AMU skal gjennomgå grunnkurs arbeidsmiljø. Kurset er samkjørt med HMS kurs for ledere.

 • 20. 21. og 22. september på dagtid
 • Pris for medlemmer 4.750,-
 • Pris for ikke medlemmer 4.250,-
datasikkerhet

Datasikkerhet

Et interessant kurs som belyser utfordringer i norske bedrifters IT sikkerhet. Dette være seg alt fra trådløse nett og datalagring til telefonbruk og utsendelse av SMS og MMS.

 • 04. oktober på kveldstid
 • Pris for medlemmer 250,-
 • Pris for ikke medlemmer 950,-
førstehjelp

Førstehjelpskurs

Kurset inneholder en teoretisk og en praktisk del. Hovedmålet er at du som kursdeltager skal få økt kunnskap om og trening i livreddende førstehjelp. Dette er et viktig forebyggende tiltak i din virksomhets HMS-arbeid, i tillegg til at denne kunnskap kan være avgjørende dersom en ulykke skulle inntreffe.

 • 07. oktober på kveldstid
 • Pris for medlemmer 250,-
 • Pris for ikke medlemmer 500,-
akan

Rus og rusmiddelproblematikk

Kurset beskriver utfordringene i arbeidslivet i dag, litt om AKAN arbeidet, samt en workshop om alkoholvaner og rusmiddelbruk på jobb. I løpet av kurset får deltakerne kompetanse på hvilke elementer som bør inn i AKAN avtaler og retningslinjer.

 • 18. oktober på kveldstid
 • Pris for medlemmer 250,-
 • Pris for ikke medlemmer 950,-
risiko

Kurs i risikovurdering

Kurset beskriver ulike verktøy og teknikker for risikovurdering. Kurset er praktisk rettet og man kan se på risikoområder i egen bedrift. Det vil bli satt opp tiltak på bakgrunn av funn under kurset.

 • 28. oktober på kveldstid
 • Pris for medlemmer 250,-
 • Pris for ikke medlemmer 950,-
brann

Brannvernkurs

Kurset inneholder en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen blir følgende temaer blir vektlagt: Holdninger og motivasjon, forebyggende brannvern, teknikker for risikovurdering, brannteori, samt vanlige brannårsaker. I den praktiske delen blir det gjennomført slukking med de mest vanlige slukkemidlene.

 • 03. november på kveldstid
 • Pris for medlemmer 250,-
 • Pris for ikke medlemmer 950,-
team

Psykososialt arbeidsmiljø

Kurset vektlegger følgende tema: Hva er psykososialt arbeidsmiljø, kommunikasjon, humor i hverdagen, samt stress

 • 08. november på kveldstid
 • Pris for medlemmer 250,-
 • Pris for ikke medlemmer 950,-
ergonomi

Ergonomikurs

Kurset vektlegger følgende tema: Hvordan forebygge muskel- og skjelettlidelser, tungt og ensformig arbeid, kroppens virkemåte, trening og fysisk aktivitet, ergonomi, samt enkle praktiske hjelpemidler.

 • 30. november på kveldstid
 • Pris for medlemmer 250,-
 • Pris for ikke medlemmer 950,-

Kurs vold, ran og trussel

Kurset beskriver de ulike psykologiske faktorer som påvirker mennesket i kritiske situasjoner. Kunnskap om krise og stressreaksjoner er viktig for å redusere skadeomfang og gi god ivaretakelse til enkeltpersoner eller grupper når kriser inntreffer. Kurset skal gjøre deltakerne bedre rustet dersom situasjoner med vold, ran og/eller trusler oppstår. I tillegg skal kurset gi innsikt i teknikker som forebygger slike situasjoner.

 • 06. desember på kveldstid
 • Pris for medlemmer 250,-
 • Pris for ikke medlemmer 950,-

 Alle kurs gjennomføres på Levanger. For påmelding eller spørsmål, send e-post til rune@ant.no eller ring

nr