AktiMed AktiMed

HMS - system

Våre systemer bygger på vår egen standard, SAFE. Dette står for: Skreddersydd, Aktivt, Fargerikt og Enkelt. Vi analyserer bedriften i forkant av utarbeidelsen, og skreddersyr et enkelt system i samarbeid med dere. Alle eksisterende rutiner vil bli ivaretatt. 

Under analysen ser på hvilke faremomenter dere står ovenfor. Vi går også igjennom deres nåværende rutiner. Deretter utarbeider vi en komplett HMS dokumentasjon tilpasset deres bedrift. Dersom dere ønsker eventuelle endringer, vil vi utbedre disse vederlagsfritt i tre måneder etter levering. Vi har tilgjengelig telefonsupport dersom dere skulle trenge det, og vi tar kontakt dersom det er endringer i lovverk som påvirker deres systemkrav.

Vi har personell som har jobbet flere tiår i bedriftshelsetjenesten og vi har en høy kompetanse innen HMS dokumentasjon. Vi har utarbeidet HMS system for over 800 bedrifter, herav Microsoft Norge, Fred Olsen, Opera Software, Norges eksportråd og Redningsselskapet.

Kort oppsummert: 

system