AktiMed AktiMed

Kurskalender

HMS lederkurs

BESKRIVELSE:
Kurset er egnet for ledere med personalansvar.

Følgende tema gjennomgås: Saksgang med rolleavklaringer, juridiske aktører i arbeidsmiljøet i henhold til arbeidsmiljøloven, Systematisk HMS-arbeid; IK forskrift 544, AML 3, Den nødvendige samtalen / avhengighetsproblematikk, samt sykefraværsoppfølging

Alternativ 1) STEINKJER 14. februar (fullt)
Alternativ 2) OTTERSØY 10. mai
Alternativ 3) GRONG 4. oktober


40 timers grunnkurs arbeidsmiljø

BESKRIVELSE:
Kurset er egnet for verneombud og deltakere av AMU.

Man må gjennomføre alle dagene for å få kursbevis. Man får aller best utbytte om man har tilgang til bedriftens HMS dokumentasjon under kurset. I mellomperioden skal man jobbe med HMS relaterte oppgaver i ca. 14 timer. Eksempel kan være å gjøre seg kjent med HMS systemet, oppdatere prosedyrer etc. Arbeidet som er gjort legges frem på siste dag.

Alternativ 1) STEINKJER 15.feb. / 16.feb. / 15.mar. (Fullt)
Alternativ 2) OTTERSØY 15.mar. / 16.mar. / 20.apr. (Fullt)
Alternativ 3) GRONG 21.sep. / 22.sep. / 20.okt.

Påmelding på kurs@ant.no innen 7 dager før kursstart.